Zde můžete nalézt všechny digitální doklady existence VVÚVT ... například cancáky ...

Cancáky:
Lužnice 2005 (PDF)
Vltava 2006 (PDF)
Otava 2007 (PDF)
Ohře 2008 (PDF)
Berounka 2009 (PDF)
Otava 2010 (PDF)
Lužnice 2011 (PDF)
Berounka 2012 (PDF)